Director: Director: Prof. / Dr. HOU Xingliang
Deputy Director: Deputy Director: Prof. / Dr. YANG Ziyin, Prof. / Dr. DUAN Xuewu, Prof. / Dr. YANG Bao
 • Major Task Team I: Research and utilization of fruit and vegetable preservation technology
  Person in charge: Prof. / Dr. DUAN Xuewu
  (1)Research direction: Postharvest Biology of Fruits and Vegetables
  Person in charge: Prof. / Dr. DUAN Xuewu
  Members: JIANG Guoxiang, YUN Ze, LI Zhiwei
   
  (2)Research direction: Postharvest preservation techniques of fruits and vegetables
  Person in charge: Prof. / Dr. JIANG Yueming 
  Members: GONG Liang, ZHANG Dandan, HE Junxian (visiting researcher)
   
  (3)Research direction: Postharvest quality and safety of fruits and vegetables
  Person in charge: Prof. / Dr. QU Hongxia 
  Members: LI Taotao, XIAO Jianbo (visiting researcher)
 • Major Task Team II: Resource Plant Research and Industrialization Application
  Person in charge: Prof. / Dr. WANG Ying
  (1)Research direction: Innovation and utilization of medicinal plant germplasm
  Person in charge: Prof. / Dr. WANG Ying
  Members: ZENG Shaohua, LI Yongqing, YANG Chao, YANG Xiaoman
   
  (2)Research direction: Genetic breeding of medicinal plants
  Person in charge: Associate Prof. / Dr. HE Chunmei 
  Members: DUAN Jun
   
  (3)Research direction: Functional Genome of Resource Plants
  Person in charge: Prof. / Dr. LUO Ming 
  Members: LI Yuping, LI Qianqian
   
  (4)Research direction: Interaction between resource plants and microorganisms
  Person in charge: Associate Prof. / Dr. CHEN Yaping 
  Members: WU Guojiang (retired from May, 2022), JIANG Huawu, LI Meiru
   
  (5)Research direction: Phytochemistry resource biology
  Person in charge: Associate Prof. / Dr. Tan Haibo 
  Members: WEI Xiaoyi (retired from July, 2022), ZHOU Zhongyu, WU Ping, XIE Haihui
   
  (6)Research direction: Resource Plant Biotechnology
  Person in charge: Associate Prof. / Dr. ZHANG Xinhua 
  Members: MA Guohua, LI Yuan, YU Yuhua, BIAN Zhan, XIONG Yuping
   
  (7)Research direction: Innovation and utilization of ornamental plant germplasm
  Person in charge: Associate Prof. / Dr. FANG Lin 
  Members: ZENG Songjun, LI Lin, WU Kunlin
 • Major Task Team III: Analysis of the Genetic Basis of Important Traits in Resource Plants and Germplasm Innovation
  Person in charge: Prof. / Dr. HOU Xingliang
  (1)Research direction: Plant Development and Quality Control
  Person in charge: Prof. / Dr. HOU Xingliang
  Members: LIU Xu, LI Yuge, HU Yilong, LI Xiaoming, ZHANG Chunyu, MIU Yansong (visiting researcher)
   
  (2)Research direction: Efficient Crop Nutrition and Molecular Breeding
  Person in charge: Prof. / Dr. ZHANG Mingyong 
  Members: XIA Kuaifei, LI Jian, ZENG Xuan, ZENG Jiqing, CHEN Jiantong
   
  (3)Research direction: Plant Microbial Interactions
  Person in charge: Prof. / Dr. DENG Shulin 
  Members: ZHANG Yi, LV Shanwu 
   
  (4)Research direction: Plant stress resistance
  Person in charge: Prof. / Dr. CHEN Chen
  Members: WANG Changhu, LI Ruyu
   
  (5)Research direction: Economic Plant Stress Resistance and Protein Modification
  Person in charge: Prof. / Dr. LIU Xuncheng
  Members: ZHENG Feng, LIANG Minting
 • Innovative Talent Team
  (1) Secondary Metabolism and Resource Utilization of Tea Trees
  Person in charge: Prof. / Dr. YANG Ziyin
  Members: ZENG Lanting, GU Dachuan, FU Xiumin, YANG Yuhua, XUE Jinghua, YANG Jie
   
  (2) Functional Food Science
  Person in charge: Prof. / Dr. YANG Bao 
  Members: ZHU Hong, WEN Lingrong