Director: Director: Prof. / Dr. LIU Zhanfeng
Deputy Director: Deputy Director: Prof. / Dr. LIU Juxiu, Prof. / Dr. LU Xiankai, Prof. / Dr. WANG Faming
 • Major Task Team I: Restoration ecology
  Person in charge: Prof. / Dr. LIU Zhanfeng
  (1)Research direction: Plant Physiological Ecology 
  Person in charge: Prof. / Dr. YE Qing
  Members: LIU Hui, LIANG Xingyun, TAN Xiangping, NIE Yanxia, YIN Deyi
   
  (2)Research direction: Vegetation and landscape ecology 
  Person in charge: Prof. / Dr. JIAN Shuguang 
  Members: REN Hai, LU Hongfang, LIU Nan, WANG Jun, LIU Hongxiao, WEI Liping, JIAO Min, Xu Ming (visiting researcher)
   
  (3)Research direction: Soil Biology and Ecological Remediation 
  Person in charge: Prof. / Dr. LIU Zhanfeng 
  Members: ZHOU Lixia, ZHANG Jing, WU Wenjia, CAI Xi’an, LI Yue
 • Major Task Team II: Ecosystem and global change
  Person in charge: Prof. / Dr. LIU Juxiu
  (1)Research direction: Ecosystem Physiology
  Person in charge: Associate Prof. / Dr. OUYANG Lei
  Members: ZHAO Ping, GAO Lei, ZHU Liwei, NI Guangyan, ZHAO Xiuhua
   
  (2)Research direction: Biogeochemistry of phosphorus
  Person in charge: Prof. / Dr. HOU Enqing
  Members: LUO Xianzhen
   
  (3)Research direction: Ecosystem Ecology
  Person in charge: Prof. / Dr. LIU Juxiu
  Members: YAN Junhua, LI Yuelin, TANG Xuli
   
  (4)Research direction: Land Surface Biogeochemical Cycles
  Person in charge: Prof. / Dr. WANG Yingping 
  Members: WANG Chen, JIANG Jun, WANG Linhua 
   
  (5)Research direction: Ecosystem Management
  Person in charge: Associate Prof. / Dr. ZHENG Mianhai 
  Members: MO Jiangming, HUANG Juan, ZHANG Wei, MAO Qinggong
 • Major Task Team III: Guangdong Hong Kong Macao Greater Bay Area Sustainable Development
  Person in charge: Prof. / Dr. WANG Faming
  (1)Research direction: Coastal Ecosystem Processes and Environmental Health 
  Person in charge: Prof. / Dr. WANG Faming
  Members: LI Zhi’an, ZHUANG Ping, ZHANG Lulu, LU Zhe, GAN Shuchai
   
  (2)Research direction: Environmental Ecology
  Person in charge: Prof. / Dr. KUANG Yuanwen 
  Members: WEN Dazhi, ZHANG Lingling
   
  (3)Research direction: Biodiversity and Ecological Security
  Person in charge: Prof. / Dr. CAO Honglin 
  Members: YE Wanhui, WANG Zhenfeng, LIAN Juyu, SHEN Hao, LIU Wei, BIN Yue
   
  (4)Research direction: Forest Ecology and Simulation
  Person in charge: Prof. / Dr. MA Qianqian 
  Members: ZHU Huoxing, ZHANG Shaokang, ZHANG Yaling
   
  (5)Research direction: Environmental Change and Underground Ecological Processes
  Person in charge: Prof. / Dr. Deng Qi
  Members: LI Jianling
 • Innovative Talent Team
  Biogeochemistry of nitrogen in forest ecosystem
  Person in charge: Prof. / Dr. LU Xiankai
  Members: ZHONG Buqing, ZHU Xiaomin, CHEN Weibin